Exchange 2010 MailboxPermission

 

Exchange 2010 MailboxPermission

Ostatnio pisaliśmy jak można dodać uprawnienia do skrzynki dla Exchange 2010.

Jak jednak sprawdzić jakie uprawnienia nadane są do skrzynki ?

Aby sprawdzić pojedyńczą skrzynkę wystarczy użyć polecenia Get-MailboxPermission

Niemniej jednak zostaniemy wówczas zasypani listą wszystkich uprawnień do skrzynki, łącznie z uprawnieniami dziedziczonymi oraz uprawnieniami właściciela skrzynki.

Aby uzyskać listę uprawnień nadanych do danej skrzynki z pominięciem uprawnień właściciela oraz dziedziczonych uprawnień:

Get-MailboxPermission JSmith | where {$_.user.ToString() -ne "NT AUTHORITY\SELF" -and $_.IsInherited -eq $false}

 

Aby wyświetlić uprawnienia dla wszystkich skrzynek znajdujących się na serwerze wykonujemy:

Continue reading