Search-Mailbox usunięcie wiadomości wysłanych do grupy dystrybucyjnej

 

Jeżeli ktoś przypadkowo wyśle wiadomość do grupy dystrybucyjnej która nie powinna do niej trafić możemy tą wiadomość usunąć ze skrzynek osób znajdujących się w grupie za pomocą polecenia Search-Mailbox.

Polecenie Search-Mailbox łaczymy z poleceniem listującym wszystkie osoby znajdujące się w grupie dystrybucyjnej.

Poniżej znajduje się przykład który powoduje usunięcie wysłanego wcześniej emaila o temacie Confidential Report ze skrzynek osób należących do grupy VIPs.

Get-DistributionGroupMember VIPs | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Confidential Report" -DeleteContent -Force:$TRUE

 

W celu dokładniejszego określenia emaila który ma zostać usunięty możemy skorzystać z dodatkowych parametrów wykorzystywanych w Search-Mailbox.

Listę przydatnych parametrów prezentujemy poniżej:

Continue reading