Exchange Server 2010 SP3 instalacja na Windows Server 2012

Instalacja świeżego systemu Microsoft Exchange 2010 z Service Pack 3 na serwerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2012 jest całkiem prosta.

Dlatego poniżej przedstawimy tylko skrótowy opis samej instalacji.

Na początku instalujemy na serwerze system operacyjny Microsoft Windows Server 2012.

Po zainstalowaniu pobieramy wszystkie aktualizacje wydane przez Microsoft dla tego systemu i je instalujemy.
Po upewnieniu się, że nasz serwer posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje przystępujemy do instalacji komponentów (Features) wymaganych do instalacji serwera Microsoft Exchange 2010 SP3.

W tym celu uruchamiamy konsolę Powershell i wpisujemy:

Add-WindowsFeature NET-Framework-Core,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,Web-Mgmt-Tools,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,Web-Asp-Net,Web-Client-Auth,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-Http-Logging,Web-Http-Redirect,Web-Http-Tracing,Web-ISAPI-Filter,Web-Request-Monitor,Web-Static-Content,Web-WMI,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart

 

Spowoduje to zainstalowanie potrzebnych dodatków, na koniec serwer zostanie zrestartowany, jeżeli tak się nie stanie to należy go zrestartować.

Następnym krokiem jest instalacja:

które są wymagane do instalacji Exchange 2010 SP3.

Po takim przygotowaniu serwera przechodzimy do instalacji Microsoft Exchange 2010 SP3.

Instalację uruchamiamy za pomocą pliku setup.exe z katalogu gdzie rozpakowany jest Service Pack 3 czyli korzystając z kreatora instalacji lub z okna CMD uruchomionego jako Administrator wpisując:

setup.com /mode:install /r:ca,ht,mb

 

 

Microsoft Exchange 2013 RTM dostępny dla wszystkich

 

Jeżeli ktoś nie należał do osób uprzywilejowanych które mogły wcześniej zapoznać się z systemem Microsoft Exchange Server 2013 RTM to od dzisiaj ma już taką możliwość.

Na stronach Microsoft udostępniony został Microsoft Exchange 2013 RTM dla wszystkich w wersji ewaluacyjnej która może działać przez 180 dni.
Dzięki temu każdy może teraz zbudować sobie środowisko laboratoryjno-testowe z najnowszą wersja Exchange Server i sprawdzić go w praktyce.

Exchange 2013 RTM możemy zainstalować na serwerach z Windows Server 2012 oraz Windows Server 2008 R2.
Niestety Exchange Server 2013 nie współpracuje jeszcze z Microsoft Exchange 2010. Sytuacja ta ma się zmienić po opublikowaniu SP3 dla Exchange Server 2010.

Poniżej linki dla Microsoft Exchange 2013 RTM:

Download Microsoft Exchange Server 2013

Exchange 2013 System Requirements

Dokumentacja dla Microsoft Exchange 2013 RTM