Grupy dystrybucyjne – lista wszystkich użytkowników w grupie

Jak możemy uzyskać listę skrzynek należących do danej grupy dystrybucyjnej ?
W prosty sposób, poprzez wykorzystanie konsoli EMC i sprawdzenie kto jest członkiem grupy, lub poprzez wykorzystanie powershell w konsoli EMS i użycie polecenia:

Get-DistributionGroupMember Test_Group

 

Dzięki temu uzyskamy listę obiektów znajdujących się w grupie, zarówno skrzynek, kontaktów, jak i innych grup.

I tutaj pojawia się problem, ponieważ jeżeli dana grupa dystrybucyjna zawiera w sobie kolejna, a ta znowu kolejna itd to jak możemy uzyskać listę wszystkich osób które otrzymają emaila po wysłaniu wiadomości na grupę dystrybucyjną ?

Niestety korzystając tylko z polecenia Get-DistributionGroupMember nie uzyskamy takiej informacji.

Polecenie to zwraca jedynie obiekty znajdujące się bezpośrednio w grupie, bez zagnieżdżeń.

W takim przypadku musimy skorzystać poleceń powershell dostępnych dla Active Directory.

W tym celu w konsoli EMS importujemy moduł poleceń Active Directory jak poniżej:

import-module ActiveDirectory

Continue reading

Search-Mailbox usunięcie wiadomości wysłanych do grupy dystrybucyjnej

 

Jeżeli ktoś przypadkowo wyśle wiadomość do grupy dystrybucyjnej która nie powinna do niej trafić możemy tą wiadomość usunąć ze skrzynek osób znajdujących się w grupie za pomocą polecenia Search-Mailbox.

Polecenie Search-Mailbox łaczymy z poleceniem listującym wszystkie osoby znajdujące się w grupie dystrybucyjnej.

Poniżej znajduje się przykład który powoduje usunięcie wysłanego wcześniej emaila o temacie Confidential Report ze skrzynek osób należących do grupy VIPs.

Get-DistributionGroupMember VIPs | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Confidential Report" -DeleteContent -Force:$TRUE

 

W celu dokładniejszego określenia emaila który ma zostać usunięty możemy skorzystać z dodatkowych parametrów wykorzystywanych w Search-Mailbox.

Listę przydatnych parametrów prezentujemy poniżej:

Continue reading