Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator 6.1

Nowa wersja kalkulatora wymagań dla Microsoft Exchange 2013 została opublikowana przez Exchange Team Blog.

Najnowsza wersja dostępna jest pod linkiem:

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v6.1

Główną zmianą jest uwzględnienie CU2 dla Microsoft Exchange Server 2013 czyli między innymi zwiększenie maksymalnej ilości baz obsługiwanych przez serwer.

Zmiany jakie zostały wprowadzone znajdziecie poniżej:

 • Fixed operator mistake in calcNumActiveDBsSF formula
 • Fixed missed validation scenario where the calculator could recommend a copy count that could not be deployed on the custom disk architecture
 • Optimized remaining servers formula
 • Fixed an issue where single datacenter, multiple databases per volume architecture with lagged copies didn’t calculate the correct number of
  copies/volume
 • Fixed VirtCPUFactor reference
 • Various comment changes
 • Improved cell highlights for insufficient disk capacity on storage design tab
 • Added additional storage capacities – 1.2TB, 6TB and 8TB
 • Fixed database count validation logic to take into consideration dedicated lagged copy servers

Informacje na temat zmian wprowadzanych w każdej z wersji możecie znaleźć tutaj:

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator release notes

Print Friendly

SysTools OST Recovery odzyskanie emaili z .OST

Czasami tak sie zdarzy ze w malej firmie lub prywatnie bedziemy mieli problem z serwerem poczty i oczywiscie nie bedziemy posiadali żadnych backupów naszej skrzynki lub backupów serwera co czasami też się zdarza.

Może się też tak zdarzyć że będziemy mieli problem z naszym plikiem .OST który nagle z niewiadomych przyczyn sie „rozsypie”.

Wówczas jeżeli chcemy odzyskać z takiego pliku emaile które się w nim znajdują możemy skorzystać z programu  SysTools OST Recovery

Dzięki temu programowi w łątwy sposób odzyskamy nasze emaile z pliku .OST.

Opis programu i jego możliwości znajdziecie pod poniższym linkiem:

SysTools OST Recovery lifeline for corrupted OST file

 

Print Friendly

Exchange 2010 Grupy dystrybucyjne usunięcie wylaczonych kont AD

Kiedyś pisaliśmy na temat usunięcia wyłączonych skrzynek z grup dystrybucyjnych. Problem w tym, że czasami potrzebujemy usunąć z grup dystrybucyjnych konta użytkowników którzy mają zablokowane konto w Active Directory.

Możemy to zrobić w prosty sposób używając Exchange Management Shell oraz poniższego zapytania:

$groups = Get-DistributionGroup -ResultSize Unlimited
$report = foreach($group in $groups){
 Get-DistributionGroupMember $group |
 ?{$_.RecipientType -like '*User*' -and $_.ResourceType -eq $null} |
 Get-User | ?{$_.UserAccountControl -match 'AccountDisabled'} |
 Select-Object Name,RecipientType,@{n='Group';e={$group}}
}
$report | Export-CSV d:\scripts\disabled_group_members.csv -NoType

Continue reading

Print Friendly

Lync 2013 wersja bazy SQL

Podczas aktualizacji Microsoft Lync 2013, aktualizujemy nie tylko sam serwer Lync ale również bazę SQL, którą zarzadza serwer.

Dlatego warto wiedzieć jak możemy sprawdzić czy nasza baza jest aktualna.

Po wykonaniu aktualizacji bazy SQL możemy sprawdzić jej wersję korzystając z polecenia:

Test-CSDatabase

Otrzymamy wówczas informacje o naszej bazie.

Test-CSDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn lyncSQL.domain.com

lub jeżeli chcemy otrzymać tylko informacje na temat wersji bazy możemy skorzystać z:

Test-CSDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn lyncSQL.domain.com | select-object databasename, installedversion, expectedversion

 

Print Friendly

Grupy dystrybucyjne – raport

Aby wiedzieć co się dzieje w grupach dystrybucyjnych na przestrzeni czasu, możemy utworzyć skrypt, który będzie sprawdzał członkowstwo w grupach i zapisywał wynik do pliku.

Na początku określamy czy chcemy sprawdzić wszystkie dostępne grupy czy może chcemy jest wskazać np.: podając je w pliku.

aby pobrać grupy z pliku użyjemy:

$DLs = get-content d:\scripts\DLgroups.txt

natomiast jeżeli chcemy mieć wszystkie dostępne grupy:

$DLs = get-distributiongroup -resultsize unlimited | select name
foreach ($dl in $DLs){
 if (!(get-distributiongroup $dl)){
 Write-Host "$dl is not valid"
 } else {
 $dl_tmp = get-distributiongroup $dl
 $outfile = "d:\scripts\DL_$($dl_tmp.name)_.txt"
 Add-Content $outfile get-Date
 Add-Content $outfile "$($dl_tmp.name) $($dl_tmp.SMTPAddress)" 
 Add-Content $outfile "Members"
 Add-Content $outfile "Alias;Displayname;Company;Title;emailaddress"
 $members = get-distributiongroupmember $($dl_tmp.alias)

 foreach ($member in $members){
 $user = $member.alias + ";" + $member.DisplayName + ";" + $member.Company + ";" + $member.Title + ";" + $member.primarysmtpaddress.local + "@" + $member.Primarysmtpaddress.domain 
 Add-Content $outfile $user
 }
 } 
}

Dzięki temu otrzymamy osobny plik dla każdej z grup wraz z listą jej członków.

 

Print Friendly

Lync Online – nowe raporty aktywności

Micorosft Lync Online team udostępnił nowe raporty w konsoli admin center w Office 365.

Raporty te obrazują aktywność użytkowników oraz używanie trzech komponentów dostępnych w Lync Online.

Do tej pory podobne informacje można  było uzyskać jedynie za pomocą powershell.

Od tej pory jest to znacznie prostsze.

Pierwszy z raportów przedstawia aktywność użytkowników Microsoft Lync Online.

Active users – obrazuje liczbę użytkowników którzy zalogowali się do Lync i wzięli udział w sesjach P2P lub w konferencjach. Oczywiście okres z jaki ma być wyświetlony raport jest definiowany przez użytkownika.

LyncOnlineReportActiveUsers

 

 

Kolejny raport to: Total audio or video minutes

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 grupy dystrybucyjne ukrywanie czlonkow

W Microsoft Exchange 2003 ukrycie osób znajdujących się w grupie dystrybucyjnej było bardzo proste Exchange Tasks>Hide Membership.

Niestety w Microsoft Exchange 2010 nie jest to już takie łatwe ani intuicyjne.

Oczywiście aby ukryć członków grupy dystrybucyjnej i zabezpieczyć się przed możliwością jej „rozwinięcia” w Outlooku możemy utworzyć dynamiczną grupę dystrybucyjną.

Dzięki temu możemy określić na jakiej podstawie członkowie grupy mają być dodani dynamicznie do grupy podczas wysyłania wiadomości na grupę.
Może to być np.: na podstawie wpisu w polu Company, Citi itp.

Problem pojawia się kiedy osoby znajdujące się w grupie nie mają wspólnych wartości atrybutów, wówczas musimy użyć innego sposobu.

W Exchange 2010 możemy ukryć grupę dystrybucyjną modyfikując jej właściwości.

Continue reading

Print Friendly

Microsoft Lync Server sposoby na sprawdzenie wersji

W celu sprawdzenia jaką wersję systemu Microsoft Lync Server mamy zainstalowaną, możemy posłużyć się kilkoma sposobami.

 

Pierwszy sposób to sprawdzenie bezpośrednio na serwerze Lync za pomocą Lync Server Management Shell.

W tym celu uruchamiamy Lync Server Management Shell i wpisujemy polecenie:

Get-CSServerVersion

 

w zależności od zainstalowanej wersji systemu, otrzymamy numer buildu naszego serwera Lync.

Numer ten możemy sprawdzić w naszej zakładce dotyczącej wersji serwera Lync

Lync Serwer build number

 

LyncVersionCMD

 

 

Kolejny sposób jest przeznaczony dla trochę bardziej leniwych osób, gdyż pozwala on zdalnie sprawdzić wersje serwera Lync.

Continue reading

Print Friendly

Get-MessageTrackingLog wyswietlenie wszystkich odbiorców

Uruchamiając polecenie Get-MessageTrackingLog w celu wyszukania informacji na temat wysłanych lub otrzymanych emaili otrzymujemy listę odbiorców (recipients) w formie obiektu lub tabeli.

Często jeżeli odbiorców jest więcej nie wyświetlają się oni w całości.

Dodatkowo jeżeli wyniki chcemy zapisać do pliku wówczas również nie otrzymamy informacji o odbiorcach a jedynie wpis SystemObject.

Dlatego aby bez problemów wyświetlić lub zapisać wszystkich odbiorców wyszukanych emaili do pliku możemy użyć polecenia join dla obiektów w kolumnie recipients jak poniżej:

[string]::join(",",$_.recipients)

 

Spowoduje to umieszczenie wszystkich odbiorców danego emaila w jednej linii oddzielonych przecinkiem.

Całe polecenie wyszukania emaili wysłanych przez daną osobę będzie wyglądało mniej więcej tak:

Get-TransportServer | Get-MessageTrackingLog -resultsize unlimited-eventid receive | ? {$_.sender -like "john@domain.com"  -and $_.source -eq "STOREDRIVER"} | Select-Object timestamp, sender, messagesubject, @{label="recipients";expression={[string]::join(",",$_.recipients)}} | sort timestamp | ft -auto

 

Wykonanie tego polecenia spowoduje wyświetlenie listy emaili z informacjami o dacie wysłania, nadawcy, temacie oraz odbiorcach.

Aby zapisać ten wynik do pliku możemy użyć: > lub Out-File.

Niestety jeżeli odbiorców będzie zbyt wielu w pliku zostanie zapisana ich niepełna wartość i dodane

Aby wartości zostały zapisane poprawnie zastosować możemy:

Out-String -Width 4096 > D:\logs\emails_sent.txt

 

czyli całe polecenie będzie wyglądało:

Get-TransportServer | Get-MessageTrackingLog -resultsize unlimited-eventid receive | ? {$_.sender -like "john@domain.com"  -and $_.source -eq "STOREDRIVER"} | Select-Object timestamp, sender, messagesubject, @{label="recipients";expression={[string]::join(",",$_.recipients)}} | sort timestamp | ft -auto | Out-String -Width 4096 > D:\logs\emails_sent.txt

 

Print Friendly