KB2817630 i znikajace foldery w Outlook 2013

Wraz z wydaniem przez Microsoft wrześniowego updatu przeznaczonego dla Outlook 2013, otrzymaliśmy nowy problem do rozwiązania.

Okazało się bowiem, że to właśnie wrześniowy update powoduje zniknięcie listy folderów z panelu Outlook 2013.

Dlatego Microsoft po otrzymaniu lawiny zgłoszeń odnośnie tego problemu w ciągu 3 godzin wycofał tą poprawkę.

Problem występował jedynie w Office 2013 Standard oraz Professional Plus, w pozostałych wersjach zainstalowanie poprawki nie powodowało zmian w działaniu Outlook 2013.

Osoby które mają problem z Outlookiem 2013 po zainstalowaniu wrześniowych aktualizacji powinny odinstalować poprawkę KB2817630.

 

Print Friendly

Exchange 2010 zmiana linku pomocy w OWA

Jeżeli mamy w swojej organizacji bazę wiedzy która zawiera instrukcje pomocne podczas pracy z OWA możemy bez problemów zmienić link uruchamiający pomoc w OWA na nasz adres wewnętrzny.

Normalnie link pomocy w OWA uruchamia stronę z adresem:

http://help.outlook.com/pl-PL/140/ms.exch.owap.MailPremium.aspx

 

Aby zmienić ten link na adres naszej strony która zawiera opis pomocy dla OWA wystarczy użyć polecenia:

Set-ExchangeAssistanceConfig -OWAHelpURL "http:\\mywebsite\owahelp.html"

 

W ten sam sposób możemy zmienić również inne linki używane np.: w konsoli Exchange itp.

Listę linków które możemy zmienić otrzymamy wpisując:

Get-ExchangeAssistanceConfig

 

 OWAHelpURL

Print Friendly

Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe duże użycie CPU

W środowiskach Exchange 2010 SP2 w których używacie folderów publicznych, możecie

spotkać się z problemem braku możliwości nawiązywania połączeń za pomocą Outlooka do serwera.

 

CPU_usage

 

 

 

Dzieje się tak w przypadku zainstalowanego Rollup 5v2 lub późniejszej wersji w poniższych środowiskach:

 • posiadających wiele sitów AD
 • zainstalowana baza folderów publicznych na serwerze Exchange 2010 SP2 z Rollup 5v2 lub późniejsza wersja
 • domyślny serwer z bazą folderów publicznych przestał być dostępny i serwis Microsoft Exchange RPC Client Access próbuje połączyć się z innym serwerem

 

 

W takich przypadkach serwis Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe powoduje zwiększone użycie procesora na serwerze Client Access Server.

Również klienci Outlook nie mogą połączyć się z serwerem.

Rozwiązaniem tego problemu jest instalacja Rollup 2 dla Exchange 2010 SP3

Więcej informacji możecie znaleźć tutaj…

 

Print Friendly

Exchange 2010 lista skrzynek z włączoną opcją Archive

Jeżeli używacie w Exchange 2010 opcji Archive Online dla skrzynek i nie macie utworzonych baz przeznaczonych tylko i wyłącznie do przechowywania elementów archiwalnych skrzynek, to czasami potrzebujecie uzyskać informacje ile skrzynek ma włączoną opcję archiwizacji oraz w jakich bazach znajdują się archiwa skrzynek.

Aby taką listę otrzymać najłatwiej posłużyć się Powershellem w konsoli EMS.

Jeżeli chcemy otrzymać listę wszystkich skrzynek z włączoną opcja Archive Online wystarczy użyć polecenia:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | where {$_.ArchiveDatabase -ne $Null}

 

W ten sposób wygenerowana zostanie lista skrzynek z włączoną opcją Archive Online.

Niestety nie znajdziemy tutaj informacji gdzie znajduje się skrzynka archiwalna.

Continue reading

Print Friendly

MS13-061 poprawki bezpieczeństwa dla Exchange 2013 – lepiej wstrzymajcie się z instalowaniem

Parę dni temu Microsoft udostępnił poprawki bezpieczeństwa MS13-061 przewidziane dla systemów Microsoft Exchange.

 

Informacje na temat zmian wnoszonych poprzez zainstalowanie poprawki MS13-061 możecie znaleźć tutaj: MS13-061 Security Bulletin

Dla systemów Microsoft Exchange 2010 SP3, Exchange 2010 SP2 oraz Exchange 2007 SP3 poprawka zawarta jest w najnowszych Rollup-ach.

Natomiast dla serwerów Exchange 2013 do niedawna była dostępna do pobrania na stronach Microsoftu.

Poprawka w dniu opublikowania została oznaczona jako krytyczna i zalecana do zainstalowania na serwerach Exchange 2013 w celu zapobiegnięcia możliwości wykonywania zdalnie kodu na serwerach Exchange.

Niestety szybko okazało się, że poprawka nie tylko poprawia pewne rzeczy lecz również powoduje problemy z innymi potrzebnymi w codziennym funkcjonowaniu serwerów Exchange.

Dlatego w chwili obecnej Microsoft zaleca aby nie instalować poprawki na serwerach Exchange 2013.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 ilość połączeń RPC i OWA na serwerze CAS

Często chcielibyśmy wiedzieć ile w danym momencie mamy aktywnych połączeń na poszczególnych serwerach Exchange 2010 z rolami Client Access Server.

Informacje taką możemy uzyskać z Counter-ów dostępnych na każdym z serwerów. W prosty sposób wykorzystując Powershell możemy wyświetlić tabele z informacją o ilości aktywnych połączeń na każdym z serwerów CAS.

 

Wystarczy uruchomić Exchange Management Shell i skopiować poniższy kod:

 

$CASServers = Get-ClientAccessServer | select name

Foreach ($srv in $CASServers){
 $RPC = Get-Counter "\MSExchange RpcClientAccess\User Count" -ComputerName $srv.name
 $OWA = Get-Counter "\MSExchange OWA\Current Unique Users" -ComputerName $srv.name
 New-Object PSObject -Property @{
 Server = $srv.name
 "RPC Client Access" = $RPC.CounterSamples[0].CookedValue
 "Outlook Web App" = $OWA.CounterSamples[0].CookedValue
 }
}

 

Jeżeli tylko posiadamy uprawnienia do danych serwerów CAS to wówczas otrzymamy tabelę jak poniżej:

 

CAS_statistics

 

 

Print Friendly

Exchange 2010 Administrator Audit Log – skrypt

Do tej pory opisaliśmy jak włączyć audyt operacji administratorów na Exchange 2010 oraz jak można w łatwy sposób przeszukiwać logi wykonanych operacji.

Jak włączyć Administrator Audit Log opisywaliśmy tutaj:

Exchange 2010 Administrator Audit Log – konfiguracja

Natomiast jak przeszukiwać logi opisaliśmy tutaj:

Exchange 2010 Administrator Audit Log – przeszukiwanie logów

 

Teraz skupimy się na zautomatyzowaniu zbierania logów z operacjami wykonywanymi przez administratorów Exchange.

Podczas konfiguracji Administrator Audit Log określaliśmy przez jaki czas będą przechowywane logi w ukrytej skrzynce arbitration mailbox.

Polecenie którym konfigurujemy jak długo logi mają być przetrzymywane przedstawiamy poniżej:

Set-AdminAuditLogConfig -AdminAuditLogAgeLimit 60.00:00:00

 

Ilość dni definiujemy poprzez zapis: dd.hh:mm:ss czyli w powyższym przykładzie jest to 60 dni.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 Administrator Audit Log – przeszukiwanie logów

Ostatnio opisywaliśmy jak włączyć i skonfigurować Administrator Audit Log w Microsoft Exchange 2010.

Exchange 2010 Administrator Audit Log – konfiguracja

 

Jak już będziemy logować operacje wykonywane przez administratorów Exchange, musimy od czasu do czasu przeglądać wpisy w logach.

 

Dostęp do logów możemy uzyskać za pomocą:

 • konsoli ECP 
 • poleceniem Search-AdminAuditLog oraz New-AdminAuditLogSearch

 

ECP przeglądanie logów:

Uruchamiamy konsolę ECP następnie logujemy się do niej i wybieramy kolejno:

 1. Mail > Options, wybieramy My Organization
 2. Następnie klikamy Reporting, klikamy na Auditing, i wybieramy Export Configuration Changes.
 3. Wpisujemy zakres dat jakie nas interesują w Start Date i End Date
 4. Następnie wpisujemy osobę do której powinien trafić email z raportem w postaci pliku .xml wybierając Select users to email the audit log to.
 5. Na koniec naciskamy Export.

Po pewnym czasie w wybranej skrzynce powinna pojawić się wiadomość email z raportem operacji administratorów.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 Administrator Audit Log – konfiguracja

audit

W środowisku Microsoft Exchange 2010 administrowanym przez wiele osób, czasami dobrze jest wiedzieć co kto utworzył, zmodyfikował lub usunął.

Do takich zadań możemy wykorzystać Administrator Audit Log.

 

W przypadku Microsoft Exchange 2010, logi audytu operacji wykonywanych przez administratorów umieszczane były w skrzynce emailowej podawanej podczas konfiguracji Audytu.

 

Wraz z wprowadzeniem SP1 dla Microsoft Exchange 2010, system nie potrzebował już dedykowanej skrzynki emailowej, wszystkie logi audytu administratorów zapisywane są od tej pory w ukrytej skrzynce arbitration.

Aby sprawdzić czy w naszym środowisku Microsoft Exchange uruchomiony jest Audyt Administratorów wystarczy w EMS wpisać:

Get-AdminAuditLogConfig | FL

 

otrzymamy informacje o tym czy Audyt jest włączony, co jest audytowane, oraz przez jaki czas przetrzymywane są logi audytu jak poniżej:

Continue reading

Print Friendly

Lync-Skype connectivity guide

Niedawno na stronach Microsoft udostępniony został dokument, opisujący tworzenie połączenia Microsoft Lync z Skype.

Lync

 

Dokumet ten można pobrać tutaj:

Provisioning Guide for Lync-Skype Connectivity

 

W dokumencie znajdziecie informacje na temat:

 • Provisioning Guide for Lync-Skype Connectivity
 • Enabling Lync – Skype Connectivity for Office 365 and Lync Online
 • Overview of Lync-Skype Connectivity Process for Lync Server
 • Accessing the Microsoft Lync Server Public IM Connectivity Provisioning Site
 • Enabling Federation and Public IM Connectivity (PIC)
 • Using Lync-Skype Connectivity as an End User

 

Połączenie Microsoft Lync ze Skype możemy wykonać zarówno dla Lync Online jaki dla Lync Server.

Continue reading

Print Friendly