Exchange 2010 grupy dystrybucyjne ukrywanie czlonkow

W Microsoft Exchange 2003 ukrycie osób znajdujących się w grupie dystrybucyjnej było bardzo proste Exchange Tasks>Hide Membership.

Niestety w Microsoft Exchange 2010 nie jest to już takie łatwe ani intuicyjne.

Oczywiście aby ukryć członków grupy dystrybucyjnej i zabezpieczyć się przed możliwością jej „rozwinięcia” w Outlooku możemy utworzyć dynamiczną grupę dystrybucyjną.

Dzięki temu możemy określić na jakiej podstawie członkowie grupy mają być dodani dynamicznie do grupy podczas wysyłania wiadomości na grupę.
Może to być np.: na podstawie wpisu w polu Company, Citi itp.

Problem pojawia się kiedy osoby znajdujące się w grupie nie mają wspólnych wartości atrybutów, wówczas musimy użyć innego sposobu.

W Exchange 2010 możemy ukryć grupę dystrybucyjną modyfikując jej właściwości.

Continue reading