Ilość elementów w skrzynce skrypt

This post is also available in: angielski

Jak wiadomo wraz z pojawianiem się nowych wersji Microsoft Exchange zmieniają się też limity ilości elementów w pojedynczym folderze skrzynki pocztowej.

Dla poszczególnych wersji Exchange, Microsoft rekomenduje nie przekraczanie poniższych wartości liczby elementów w folderze:

Exchange 200/2003        5 000
Exchange 2007               20 000
Exchange 2010             100 000

Ilość elementów zawartych w folderach decyduje o wydajności samego serwera oraz połączeń do danej skrzynki, może również powodować problemy z używaniem klientów pocztowych.

Jeżeli chcemy monitorować ilość elementów w skrzynce lub w folderach, możemy do tego celu wykorzystać skrypty napisane PowerShell, uruchamiane co jakiś czas.

Poniższy skrypt sprawdza wszystkie skrzynki znajdujące się na serwerze, i jeżeli ilość wszystkich elementów w skrzynce przekracza wartość określoną w $Items_max wówczas skrzynka taka zostanie zaraportowana.

$data = $((get-date).ToString('dd.MM.yyyy'))
Function New-Array {,$args}
$Report = New-Array
$Items_max = 500
$mbxs = get-mailbox -resultsize unlimited
foreach ($mbx in $mbxs){
 $mbxstat = get-mailboxstatistics $mbx.SAMAccountName
 if ($mbxstat.ItemCount -gt $Items_max){
  $report_tmp = New-Object System.Object
  $report_tmp | Add-Member -type NoteProperty -name DisplayName -value $mbx.DisplayName
  $report_tmp | Add-Member -type NoteProperty -name ItemCount -value $mbxstat.ItemCount
 $Report += $report_tmp
 }
}
$Report | ft -auto | Out-String -Width 4096 > d:\scripts\report_itemscount_$data.txt
Send-MailMessage -To youremail@domain.com -From youremail@domain.com -Subject "Mailbox items count $data" -SmtpServer youremailserver -Attachments d:\scripts\report_itemscount_$data.txt

 

Na stronach TechNet dostępny jest również rozbudowany skrypt HighItemFolders.ps1, sprawdzający ilość elementów w poszczególnych folderach i w przypadku przekroczenia rekomendowanego limitu raport zapisywany jest do pliku .csv lub jest wyświetlany na ekranie.

Skrypt możemy wywoływać z następującymi parametrami:

 • -CriticalFoldersOnly – użycie powoduje sprawdzenie tylko folderów Kalendarz, Kontakty, Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane. Jeżeli nie użyjemy tego parametru wówczas sprawdzane są wszystkie foldery
 • -Database – określenie bazy w której mają być sprawdzane skrzynki
 • -DomainController – wybranie określonego kontrolera domeny
 • -FormatList – określa czy wynik ma być wyświetlony/zapisany w formie listy czy tabeli
 • -ItemCount – użycie powoduje zignorowanie rekomendowanych przez Microsoft wartości limitów i użycie podanych
 • -OutputFile – plik .csv który ma być utworzony
 • -ResultSize – ilość skrzynek które mają być sprawdzone, nie określenie parametru powoduje sprawdzenie wszystkich skrzynek
 • -Server – określenie serwera na którym znajdują się skrzynki

Przykłady wywołania skryptu:

Sprawdzenie wszystkich folderów we wszystkich skrzynkach

c:\> .\HighItemFolders.ps1

Sprawdzenie określonej bazy i krytycznych folderów oraz określenie gdzie ma zostać zapisany wynik

C:\>.\HighItemFolders.ps1 -Database "MBXServer\MailboxDatabase" -CriticalFoldersOnly $false -OutputFile d:\scripts\output.csv
Print Friendly
Otagowany , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>