Search-Mailbox kind z Advanced Query Syntax AQS

 

Podczas korzystania z zapytania Search-Mailbox w celu wyszukania, usunięcia lub skopiowania określonych elementów ze skrzynki możemy posłużyć się Advanced Query Syntax

Advanced Query Syntax wykorzystywane jest do dokładniejszego zdefiniowania elementów które mają być wyszukane.

AQS udostępnia nam poniższe parametry które możemy używać w wyszukiwaniu:

  • File kinds: folders, documents, presentations, pictures and so on.
  • File stores: specific databases and locations.
  • File properties: size, date, title and so on.
  • File contents: keywords like „project deliverables,” „AQS,” „blue suede shoes,” and so on.

Dla zastosowań zapytania Search-Mailbox możemy wykorzystać parametr File kinds jak poniżej:

File Type:   Example 
 Contacts kind:contacts
 E-mail kind:email
 Instant Messenger conversations kind:im
 Meetings kind:meetings
 Tasks kind:tasks
 Notes kind:notes

Continue reading