Analyzing Exchange Transaction Log Generation Statistics skrypt

Exchange Team Blog udostępnił bardzo przydatne narzędzie/skrypt.

Dzięki niemu czyli Exchange Transaction Log Generation Statistics dowiemy się jak dużo logów tranzakcyjnych jest generowanych w ciągu godziny.

Informacja ta pomoże nam skuteczniej zaplanować wdrożenie serwera Exchange,

Udostęniony skrypt ma nazwę GetTransactionLogStats.ps1 i może działąć w dwóch trybach:

  • zbierania informacji o generowaniu logów – uruchamiany co godzinę, zbiera informacje o wszystkich logach utworzonych w ciągu ostatniej godziny. Informacje te są następnie zapisywane w pliku LogStats.csv
  • analizowania zebranych informacji – uruchamiany jest ręcznie po dłuższym czasie zbierania informacji na temat generowania logów. Zalecane jest uruchomienie po 2 tygodniach.

Skrypt wywołujemy podając jako parametr plik TargetServers.txt, gdzie linia po linii wpisujemy nazwy sererów i baz które mają zostać przetworzone.

Jeżeli w linii pliku wpiszemy tylko nazwę serwera wówczas pobrane zostaną wszystkie bazy obsługiwane przez ten serwer. Aby wyszczególnić określone bazy musimy wpisać nazwę serwera oraz nazwę bazy w jednej linii.

Continue reading

iOS 6.1.2 naprawia problem z kalendarzem Exchange

Po wielu doniesieniach o problemach z system iOS 6.1 dla urządzeń firmy Apple, które to dotyczyły zapętlania się urządzeń podczas synchronizacji kalendarza skrzynki umieszczonej na serwerze Exchange, Apple w końcu wydało nową wersję iOS oznaczoną numerem 6.1.2.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Apple iOS 6.1 znowu problem z obsługą skrzynek na Microsoft Exchange

 

 

Jak możemy się dowiedzieć z niezwykle dokładnego opisu na stronie Support Apple, wersja iOS 6.1.2 poprawia błąd obsługi kalendarza Exchange, który to mógł powodować zwiększoną aktywność w sieci (synchronizację) oraz zwiększone zużycie baterii.

ios6.1.2_fix

Opis ten jest dość powierzchowny i nie wspomina o tym że „zwiększona aktywność sieciowa” powodowała szybki przyrost logów tranzakcyjnych na serwerach Exchange co mogło powodować odmontowanie baz ze skrzynkami.

Niemniej jednak dobrze, że Apple w końcu łaskawie zauważyło, że taki problem występował.

Continue reading