Exchange 2010 SP3 Database copy status failed po przepieciu bazy

Po zainstalowaniu SP3 dla Microsoft Exchange 2010 możecie spotkać się z problemem synchronizacji baz w DAG.

W przypadku gdy aktywujecie pasywną kopię bazy na Exchange 2010 SP3, za pomocą powershella lub konsoli EMC, baza zostanie odmontowana i pasywna kopia zostanie aktywowana.
Niestety podczas inicjalizacji pasywnej kopii bazy, może pojawić się problem z synchronizacją baz i otrzymacie stan copy status failed.

Dla aktywowanej bazy pojawi się stan copy status filed oraz w logach możecie znaleźć informację:

“The Microsoft Exchange Replication service encountered an error while inspecting the logs and database for DB\Server on startup. Error: File check failed : Logfile ‚f:\logs\DB\Enn.log’ is generation 2024; however the expected generation is 2004.”

Continue reading