Exchange 2010 odzyskanie GRT błąd Netbackup cannot connect to

Jeżeli posiadacie środowisko Microsoft Exchange 2010 z DAG oraz CAS Array, i chcielibyście odzyskiwać backup granularnie za pomocą Symantec Netbackup. to możecie spotkać się błędem:

 

2013-02-08 09:54:11 - Error bpbrm(pid=7200) bpcd on casarray.domain.local exited with status 48: client hostname could not be found
2013-02-08 09:54:11 - Info tar32(pid=0) done. status: 48: client hostname could not be found    
2013-02-08 09:54:11 - Error bpbrm(pid=7200) client restore EXIT STATUS 48: -Your data has been truncated.

lub

Error bpbrm (pid=4046) from client <cas array name>: ERR - unable to create object for restore: \\dagname\Microsoft Information Store\Mail Store\Database\User, name [nuser], rai error = 6
Error bpbrm (pid=4046) client restore EXIT STATUS 5: the restore failed to recover the requested files
From the detailed status of the job in the Activity Monitor:
Error bpbrm (pid=4046) cannot connect to <cas array name>, Operation now in progress (150)
Error bpbrm (pid=4046) client restore EXIT STATUS 58: can't connect to client

Continue reading

Exchange 2010 DAG backup z użyciem Symantec Netbackup

Poniżej chcielibyśmy skrótowo opisać sposób wykonania backupu baz serwera Microsoft Exchange 2010 za pomocą narzędzia do backupu Symantec NetBackup 7.5

Każdy wie, że backupy możemy podzielić ze względu na ilość danych jakie mają zostać zabezpieczone na:

  • Full Backup – pełny backup, backup całościowy wszystkich danych określonych w zadaniu backupowym
  • Incremental backup – przyrostowy, zapisywane są tylko te dane, które powstały lub uległy zmianie od czasu przeprowadzenia ostatniego całościowego lub przyrostowego backupu
  • Differential backup – różnicowy, zapisywane są tylko te dane, które uległy zmianie od czasu przeprowadzenia ostatniego całościowego lub przyrostowego backupu

Nie będziemy się tutaj skupiali jaki backup powinien być zastosowany w jakim przypadku ponieważ to zależy od wielkości środowiska oraz od wymaganego czasu odzyskania danych z backupu.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w przypadku serwerów Exchange backup wykonywany jest:

  • poprzez wykorzystanie VSS (Volume Shadow Services) – umożliwia odzyskanie całego pliku bazy .edb
  • granular backup lub tzw skrzynkowy, umożliwiający odzyskanie z backupu, pojedynczej skrzynki lub emaili znajdujących się w skrzynce.

Poniżej przedstawimy przykładową konfigurację backupu środowiska Microsoft Exchange 2010 SP2, które składa się z DAG zawierającego dwa serwery z rolami Mailbox.

Do backupu wykorzystamy narzędzie Symantec Netbackup 7.5.

Dokumentacja opisująca skonfigurowanie backupu znajduje się tutaj:

NetBackup7.5_AdminGuide_Exchange.pdf

 

Na każdym z serwerów Exchange musimy mieć zainstalowanego klienta Netbackup.

Jeżeli chcemy skonfigurować backup typu Granular Recovery musimy dodatkowo na każdym z serwerów Exchange z rolami CAS oraz Mailbox zainstalować rolę NFS.

Jeżeli nie interesuje Was odzyskiwanie pojedynczych emaili przejdźcie do punktu 2.

 

1. Instalacja roli NFS na serwerach Exchange z rolami CAS oraz Mailbox

Continue reading