Exchange 2010 DAG backup z użyciem Symantec Netbackup

Poniżej chcielibyśmy skrótowo opisać sposób wykonania backupu baz serwera Microsoft Exchange 2010 za pomocą narzędzia do backupu Symantec NetBackup 7.5

Każdy wie, że backupy możemy podzielić ze względu na ilość danych jakie mają zostać zabezpieczone na:

  • Full Backup – pełny backup, backup całościowy wszystkich danych określonych w zadaniu backupowym
  • Incremental backup – przyrostowy, zapisywane są tylko te dane, które powstały lub uległy zmianie od czasu przeprowadzenia ostatniego całościowego lub przyrostowego backupu
  • Differential backup – różnicowy, zapisywane są tylko te dane, które uległy zmianie od czasu przeprowadzenia ostatniego całościowego lub przyrostowego backupu

Nie będziemy się tutaj skupiali jaki backup powinien być zastosowany w jakim przypadku ponieważ to zależy od wielkości środowiska oraz od wymaganego czasu odzyskania danych z backupu.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w przypadku serwerów Exchange backup wykonywany jest:

  • poprzez wykorzystanie VSS (Volume Shadow Services) – umożliwia odzyskanie całego pliku bazy .edb
  • granular backup lub tzw skrzynkowy, umożliwiający odzyskanie z backupu, pojedynczej skrzynki lub emaili znajdujących się w skrzynce.

Poniżej przedstawimy przykładową konfigurację backupu środowiska Microsoft Exchange 2010 SP2, które składa się z DAG zawierającego dwa serwery z rolami Mailbox.

Do backupu wykorzystamy narzędzie Symantec Netbackup 7.5.

Dokumentacja opisująca skonfigurowanie backupu znajduje się tutaj:

NetBackup7.5_AdminGuide_Exchange.pdf

 

Na każdym z serwerów Exchange musimy mieć zainstalowanego klienta Netbackup.

Jeżeli chcemy skonfigurować backup typu Granular Recovery musimy dodatkowo na każdym z serwerów Exchange z rolami CAS oraz Mailbox zainstalować rolę NFS.

Jeżeli nie interesuje Was odzyskiwanie pojedynczych emaili przejdźcie do punktu 2.

 

1. Instalacja roli NFS na serwerach Exchange z rolami CAS oraz Mailbox

Continue reading