Exchange 2010 Server Role Requirements Calculator 20.7

Niedawno udostępniona została nowa wersja Exchange 2010 Server Requirements Calculator w wersji 20.6 wraz w udostępnieniem kalkulatora dla Exchange 2013.

Niestety wykryto w niej problem w formułach dotyczących obliczania pamięci potrzebnej dla ról CAS i HT, które zostały poprawione co zaskutkowało wydaniem nowej wersji Exchange 2010 Server Requirements Calculator w wersji 20.7

Nowa wersję możecie pobrać tutaj:

Exchange 2010 Server Requirements Calculator v20.7

Natomiast listę zmian wprowadzanych w kolejnych wersjach kalkulatora możecie znaleźć tutaj:

Updates to the Exchange 2010 Server Role Requirements Calculator

 

Exchange Server 2010 Service Pack 3 Rollup 1 (KB2803727)

W dniu 29.05.2013 udostępniony został Rollup 1 dla Exchange 2010 SP3

Instalacja Rollup 1 powoduje zmianę wersji Exchange 2010 na numer 14.3.146.0

Rollup 1 dla Exchange 2010 SP3 możecie pobrać tutaj:

Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 Service Pack 3 (KB2803727)

 

Ex2010SP3RU1

 

 

Opis zmian wprowadzanych przez Rollup 1 możecie znaleźć tutaj:

Description of Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 Service Pack 3

Continue reading

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v5.6

Parę dni temu udostępniony został kalkulator wymagań dla Microsoft Exchange 2013, a dzisiaj już możemy pobrać nowszą wersję kalkulatora.

Na stronach TechNet możecie pobrać najnowszą wersję 5.6 w, której zostały poprawione błędy wykryte przez użytkowników.

Kalkulator możecie pobrać tutaj:

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v5.6

 

Dodatkowo zaktualizowany został również kalkulator wymagań dla Microsoft Exchange 2010 i jest on teraz w wersji 20.6.

Pobrać możecie go tutaj:

v20.6 of the Exchange 2010 Server Role Requirements Calculator

 

Zmiany jakie zostały wprowadzone w Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v5.6 przedstawione są poniżej:

Continue reading

Exchange 2010 odzyskanie GRT błąd Netbackup cannot connect to

Jeżeli posiadacie środowisko Microsoft Exchange 2010 z DAG oraz CAS Array, i chcielibyście odzyskiwać backup granularnie za pomocą Symantec Netbackup. to możecie spotkać się błędem:

 

2013-02-08 09:54:11 - Error bpbrm(pid=7200) bpcd on casarray.domain.local exited with status 48: client hostname could not be found
2013-02-08 09:54:11 - Info tar32(pid=0) done. status: 48: client hostname could not be found    
2013-02-08 09:54:11 - Error bpbrm(pid=7200) client restore EXIT STATUS 48: -Your data has been truncated.

lub

Error bpbrm (pid=4046) from client <cas array name>: ERR - unable to create object for restore: \\dagname\Microsoft Information Store\Mail Store\Database\User, name [nuser], rai error = 6
Error bpbrm (pid=4046) client restore EXIT STATUS 5: the restore failed to recover the requested files
From the detailed status of the job in the Activity Monitor:
Error bpbrm (pid=4046) cannot connect to <cas array name>, Operation now in progress (150)
Error bpbrm (pid=4046) client restore EXIT STATUS 58: can't connect to client

Continue reading

Exchange 2010 puste grupy dystrybucyjne

W dużym środowisku Exchange często tworzymy skrzynki funkcyjne, grupy dystrybucyjne, które są potrzebne w danym momencie.

Często jest tak, że później zapominamy o utworzonych grupach, które przestają być używane po pewnym czasie.

Dlatego aby zrobić porządek z grupami dobrze jest od czasu do czasu sprawdzić czy nie posiadamy grup „pustych” do których nikt nie jest przypisany.

W tym celu możemy uruchomić poniższe polecenie, które zwróci nazwę, adres smtp oraz właściciela grupy nie zawierającej żadnych osób ani grup:

$DistrGroups = Get-DistributionGroup -ResultSize Unlimited
ForEach ($DistrGroup in $DistrGroups) { 
 if (!$(Get-DistributionGroupMember -Identity $DistrGroup.’DistinguishedName’)) { 
  Write-Host $DistrGroup.DisplayName "," $DistrGroup.PrimarySmtpAddress "," $DistrGroup.ManagedBy
  }
}

 

Exchange Server 2010 and 2007 Issues with Windows Updates KB2506146 and KB2506143

Uwaga na aktualizacje KB2506146 oraz KB2506143 dla systemów

error

 Windows 2008 oraz Windows 7 dla serwerów z Exchange Server 2007 oraz Exchange Server 2010

 

Nieadawno Microsoft wypuścił aktualizacje KB2506146 oraz KB2506143 dla systemów Microsoft Windows 2008, 2008 R2 oraz Windows 7.

Niestety jeżeli na wspomnianych wyżej systemach mamy zainstalowanego Exchange Server w wersji 2007 lub 2010 nie instalujmy tych poprawek.

Niestety jeżeli zainstalujemy jedną z poniższych aktualizacji:

  • KB2506143 is the WMF 3.0 update for Windows Server 2008 R2 SP1 and Windows 7 SP1;
  • KB2506146 is the WMF 3.0 update for Windows Server 2008 SP2.

nasz serwer Exchange może mieć spore problemy z dalszą pracą – najprawdopodobniej nie będzie pracował.

Obie aktualizacje instalują w środowisku Microsoft Windows Windows Management Framework 3.0 który zawiera Powershell 3.0

Continue reading

Exchange 2010 instalacja rollup i blad 1603 lub 1635

 

Podczas instalacji aktualizacji Rollup dla serwer Exchange 2007 lub Exchange 2010 możecie spotkać się z błedem 1603 lub 1635 który uniemożliwi instalację aktualizacji.

Problem ten występuje, ponieważ instalowana aktualizacja sprawdza w katalogu

%systemdrive%\WINDOWS\Installer

czy znajduje sie tam plik .msp z wcześniej instalowanej aktualizacji.

Jeżeli takiego pliku nie ma to wówczas instalacja aktualizacji kończy się błędem 1605 lub 1635.

 

Aby rozwiązać ten problem należy postąpić jak poniżej:

  • wyłączyć program antywirusowy
  • usunąć wszystko z katalogu %SystemDrive%\Windows\Temp
  • wykonać instalacje aktualizacji
  • jeżeli instalacja ponownie zostanie przerwana wówczas należy otworzyć plik ExchangeSetup.msilog który znajduje się w %SystemDrive%\ExchangeSetupLogs”

 

Jeżeli pliku z logiem nie ma wówczas należy uruchomić instalację aktualizacji z opcją /lxv jak poniżej:

Exchange2007-KB968012-x64-EN.msp /lxv c:\Rollup.log

 

Następnie otwieramy plik z logiem i wyszukujemy informacje z wpisami:

Continue reading