Microsoft Exchange 2013 Preview instalacja

Microsoft Exchange 2013 Preview możemy zainstalować na systemie z Windows Server 2008R2 SP1 lub Windows Server 2012 tak jak opisywaliśmy to tutaj Exchange 2013 Preview wymagania.

Przed rozpoczęciem instalacji roli Client Access Server (CAS) musimy pamiętać aby na serwerze w Firewall-u dodać wyjątek dla portu 139 w regułach wchodzących (Inbound).

 

Instalacja z linii komend CMD:

Instalacja przy użyciu CMD nie różni się bardzo od instalacji Microsoft Exchange 2010.
Linie komend uruchamiamy oczywiście z podwyższonymi uprawnieniami (Run as Administrator).

W nowej wersji nie używamy już Setup.com lecz Setup.exe składnia polecenia wygląda jak poniżej:

Continue reading

Microsoft Exchange 2013 wymagania do instalacji

Microsoft Exchange 2013 Preview można pobrać tutaj (zajmuje ok 1,5GB).

Do instalacji Exchange 2013 Preview wymagane jest aby w Active Directory znajdował się przynajmniej jeden kontroler domeny z Windows Server 2008 oraz wymagane jest aby w każdym Site Active Directory znajdował się Global Catalog.

Exchange 2013 Preview może być instalowany w środowisku w którym poziom lasu to przynajmniej Windows 2003.

Podczas instalacji ról serwera Exchange, zalecane jest aby najpierw zainstalować role CAS (Client Access Server), a następnie MBX (Mailbox Server).

Środowisko sieciowe musi obsługiwać IPv4, IPv6 jest również obsługiwany ale nie może być takiej sytuacji, abyśmy instalowali Exchange 2013 Preview w środowisku, które obsługuje jedynie IPv6, wówczas instalacja się nie powiedzie. Jak narazie to nam chyba nie grozi.

Jak już wcześniej wspominaliśmy na naszym Blogu, Exchange 2013 Preview nie współpracuje z Exchange 2003 !!!

System Exchange 2013 Preview możemy zainstalować albo na Microsoft Windows 2008 R2 SP1 albo na Windows Server 2012.
Continue reading