Remote Exchange PowerShell in Powershell ISE jak dodać połączenie do Exchange

 

Często pracując z serwerami Micorosoft Exchange korzystamy z konsoli EMS czyli Exchange Management Shell. Dzięki temu mamy dostęp do wszystkich poleceń dostępnych  w powershell dla serwerów Exchange.

Niestety większość z nas aby uruchomić konsolę EMS najpierw łączy się do serwera Exchange zdalnym pulpitem lub do innego serwera z zainstalowanymi narzędziami Exchange.

Całkiem prosto możemy to zmienić i uruchamiać sesję PowerShell do naszego serwera Exchange z naszej stacji (laptop, desktop).

Poniżej przedstawimy jak łatwo można dodać wpis do menu Powershell ISE który pozwala nam na wywołanie zdalnej sesji Powershell do serwera Microsoft Exchange.

Na początek uruchamiamy Powershell ISE i w okienku wpisujemy:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

 

a następnie:

$profile

 

 

Dzięki temu uzyskamy informację o tym gdzie powinien znajdować się nasz plik w którym możemy definiować profil uruchamianej konsoli PowerShell na stacji roboczej.

 

Aby sprawdzić czy plik istnieje możemy albo przejść do wskazanej lokalizacji albo wpisać w konsoli:

test-path $profile

Continue reading