Exchange 2013 SP1 MAPI/HTTP nie działa

Instalacja Service Pack 1 na serwerze z Microsoft Exchange 2013 umożliwia zmianę połączeń Outooka do Exchange z RPC/HTTP na MAPI/HTTP

Niemniej jednak wymagane jest do tego spełnienie pewnych warunków:

  • zainstalowanie SP1 dla Microsoft Exchange 2013 na wszystkich serwerach Exchange
  • zainstalowanie SP1 dla Microsoft Outlook 2013
  • łączenie się do skrzynki znajdującej się na Exchange 2013 SP1
  • włączenie obsługi MAPI/HTTP dla organizacji Exchange poprzez wykonanie polecenia:
    Set-OrganizationConfig –MapiHttpEnabled $true

 

Niestety jak się okazuje spełnienie tych warunków nie zawsze powoduje zmiane połączenia z RPC/HTTP na MAPI/HTTP.

Aby sprawdzić jak Outlook łączy się do serwera Exchange wystarczy w System Tray trzymając klawisz Ctrl kliknąć ikonkę Outlooka prawym przyciskiem i wybrać Connection Status

RPCHttp

 

Continue reading