Exchange Environment Report 1.5.6 – nowa wersja

ExchangeEnvironmentscript

Na swoim blogu Steve Goodman udostępnił niedawno nową wersję swojego skryptu Get-ExchangeEnvironmentReport.ps1 dzięki któremu w prosty sposób możecie wygenerować raport o całym środowisku Microsoft Exchange.

 

W nowej wersji dodana została obsługa serwerów Microsoft Exchange 2013 oraz uaktualnione zostały wersje Rollup-ów wydanych dla różnych wersji Microsoft Exchange, oraz poprawione zostały zgłoszone błędy.

Ten skrypt powinien posiadać każdy administrator serwerów Exchange, dzięki niemu w szybki sposób można uzyskać dość szczegółowe informacje na temat obsługiwanego środowiska exchange.

Uruchomienie skryptu jest proste, wystarczy wpisać jego nazwę, oraz podać parametr HTMLReport ze ścieżką gdzie ma zostać zapisany raport:

.\Get-ExchangeEnvironmentReport  -HTMLReport c:\report.html

 

Jeżeli natomiast chcemy aby po wykonaniu skryptu został on do nas wysłany jako email wówczas używamy składni jak poniżej:

.\Get-ExchangeEnvironmentReport  -HTMLReport c:\report.html -SendMail:$true -MailFrom:you@example.com -MailTo:you@example.com -MailServer:smtp.example.com