Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator 6.1

Nowa wersja kalkulatora wymagań dla Microsoft Exchange 2013 została opublikowana przez Exchange Team Blog.

Najnowsza wersja dostępna jest pod linkiem:

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v6.1

Główną zmianą jest uwzględnienie CU2 dla Microsoft Exchange Server 2013 czyli między innymi zwiększenie maksymalnej ilości baz obsługiwanych przez serwer.

Zmiany jakie zostały wprowadzone znajdziecie poniżej:

 • Fixed operator mistake in calcNumActiveDBsSF formula
 • Fixed missed validation scenario where the calculator could recommend a copy count that could not be deployed on the custom disk architecture
 • Optimized remaining servers formula
 • Fixed an issue where single datacenter, multiple databases per volume architecture with lagged copies didn’t calculate the correct number of
  copies/volume
 • Fixed VirtCPUFactor reference
 • Various comment changes
 • Improved cell highlights for insufficient disk capacity on storage design tab
 • Added additional storage capacities – 1.2TB, 6TB and 8TB
 • Fixed database count validation logic to take into consideration dedicated lagged copy servers

Informacje na temat zmian wprowadzanych w każdej z wersji możecie znaleźć tutaj:

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator release notes

Exchange Server 2013 Cumulative Update 3

W dniu wczorajszym udostępniony został Cumulative Update 3 dla Microsoft Exchange Server 2013.

Plik 1,5 GB pobrać go możecie ze strony:

Cumulative Update 3 for Exchange Server 2013 (KB2892464)

Exchange2013CU3

 

Po zainstalowaniu CU3 wersja systemu Exchange Server 2013 będzie miała numer 15.0.775.38

Zmiany jakie zostaną wprowadzone wraz z zainstalowaniem CU3 to:

 • poprawienie logowania operacji wykonywanych przez administratorów – adminlog
 • obsługa Windows 8.1 oraz IE 11 w OWA – nie będzie właczała się OWA Lite

więcej informacji o zmianach wprowadzanych przez CU3 możecie znaleźć tutaj: KB2892464

Exchange 2013 SP1 na poczatku 2014 roku

Na stronach Exchange Team Blog pojawiła się informacja o nadchodzącym Service Pack 1 dla Microsoft Exchange Server 2013

Jak wynika z tej informacji SP1 pojawi się na początku 2014 roku czyli będzie to albo spóźniony prezent pod choinke albo prezent noworoczny.
Niemniej jednak równie dobrze może się on pojawić pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku.

Kiedy będzie wtedy będzie ważniejsze jest co SP1 dla Exchange 2013 będzie zmieniał:

 • zapewni obsługę systemów Windows Server 2012 R2
 • powróci S/MIME dla OWA – ponownie w OWA będzie można korzystać z podpisów cyfrowych oraz szyfrowania
 • w Exchange 2013 SP1 pojawi się rola Edge Transport Server znana z Exchange 2010
 • dodatkowo SP1 będzie zawierał poprawki i usprawnienia wprowadzane w CU dla Exchange 2013

Jak zwykle instalacja SP1 będzie wprowadzała również zmiany w schemacie Active Directory.

Pozostaje nam czekać kiedy SP1 sie pojawi.

Exchange 2013 Architecture

W dniu 15 października 2013 odbyła się sesja Ignite omawiająca architekturę Exchange 2013.

Jeżeli ktoś nie mógł do niej dołączyć to może ją teraz oglądnąć.

This session introduces you to the new Exchange Server 2013 architecture, which delivers numerous enhancements to deliver service-class performance and scalability from many lessons learned from Office 365. Come learn about the new Client Access Server and Mailbox roles as we dive into client access, transport, managed store, service availability, modern public folders, and more!

Continue reading

Grupy dystrybucyjne – raport

Aby wiedzieć co się dzieje w grupach dystrybucyjnych na przestrzeni czasu, możemy utworzyć skrypt, który będzie sprawdzał członkowstwo w grupach i zapisywał wynik do pliku.

Na początku określamy czy chcemy sprawdzić wszystkie dostępne grupy czy może chcemy jest wskazać np.: podając je w pliku.

aby pobrać grupy z pliku użyjemy:

$DLs = get-content d:\scripts\DLgroups.txt

natomiast jeżeli chcemy mieć wszystkie dostępne grupy:

$DLs = get-distributiongroup -resultsize unlimited | select name
foreach ($dl in $DLs){
 if (!(get-distributiongroup $dl)){
 Write-Host "$dl is not valid"
 } else {
 $dl_tmp = get-distributiongroup $dl
 $outfile = "d:\scripts\DL_$($dl_tmp.name)_.txt"
 Add-Content $outfile get-Date
 Add-Content $outfile "$($dl_tmp.name) $($dl_tmp.SMTPAddress)" 
 Add-Content $outfile "Members"
 Add-Content $outfile "Alias;Displayname;Company;Title;emailaddress"
 $members = get-distributiongroupmember $($dl_tmp.alias)

 foreach ($member in $members){
 $user = $member.alias + ";" + $member.DisplayName + ";" + $member.Company + ";" + $member.Title + ";" + $member.primarysmtpaddress.local + "@" + $member.Primarysmtpaddress.domain 
 Add-Content $outfile $user
 }
 } 
}

Dzięki temu otrzymamy osobny plik dla każdej z grup wraz z listą jej członków.

 

Core Solutions of Exchange Server 2013 JumpStart

Niedawno informowaliśmy o zapisach na sesje Core Solutions of Exchange Server 2013 JumpStart

Tym razem informujemy, że sesja jest już dostępna na stronach Channel9.msdn.com i można ją oglądnąć online lub pobrać.

Sesja prowadzona była przez Jason Helmick oraz Mike Pfeiffer.

Poniżej plan sesji:

Module01

Core Solutions of Exchange Server 2013: (01) Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013 47 minutes, 44 seconds

This module describes the new architecture, prerequisites and requirements, and management tools.

High Quality WMV

 

Module02

Core Solutions of Exchange Server 2013: (02) Configuring Mailbox Servers and Recipients 59 minutes, 44 seconds
In this module, you’ll learn about planning and configuring the mailbox server, managing recipients, address lists, and more

High Quality WMV

Continue reading

Exchange Virtualization sesja od Ignite

W dniu jutrzejszym można wziąć udział w darmowej sesji poruszającej tematykę wirtualizacji serwerów Exchange.

Sesja prowadzona jest na stronach Ignite przez Jeff Mealiffe.

Omówione zostaną tematy:

 • czy potrzebuję wirtualizować Exchange 2013
 • wspierane scenariusze wirtualizacji
 • rekomendacje dotyczące wymagań przestrzeni oraz zasobów
 • wdrażanie wirtualizacji
 • spotykane problemy

 

Sesja startuje jutro 24.10.203

więcej informacji możecie znaleźć tutaj:

Ignite Webcast – Exchange Virtualization

Presenter: Jeff Mealiffe, Principal Program Manager Lead for Office 365 at Microsoft

Date/Time: October 24th at 10:00 AM Pacific Time. (1 Hour presentation)

Live Meeting Information:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Join online meeting
https://join.microsoft.com/meet/v-joshto/F00T8BQY
Join by Phone
+14257063500
+18883203585
Find a local number
Conference ID: 27579341
Forgot your dial-in PIN? |  First online meeting?    [1033])!]

Audience:

 Office 365 for professionals and small businesses
 Office 365 for enterprises

 

Analyzing Exchange Transaction Log Generation Statistics skrypt

Exchange Team Blog udostępnił bardzo przydatne narzędzie/skrypt.

Dzięki niemu czyli Exchange Transaction Log Generation Statistics dowiemy się jak dużo logów tranzakcyjnych jest generowanych w ciągu godziny.

Informacja ta pomoże nam skuteczniej zaplanować wdrożenie serwera Exchange,

Udostęniony skrypt ma nazwę GetTransactionLogStats.ps1 i może działąć w dwóch trybach:

 • zbierania informacji o generowaniu logów – uruchamiany co godzinę, zbiera informacje o wszystkich logach utworzonych w ciągu ostatniej godziny. Informacje te są następnie zapisywane w pliku LogStats.csv
 • analizowania zebranych informacji – uruchamiany jest ręcznie po dłuższym czasie zbierania informacji na temat generowania logów. Zalecane jest uruchomienie po 2 tygodniach.

Skrypt wywołujemy podając jako parametr plik TargetServers.txt, gdzie linia po linii wpisujemy nazwy sererów i baz które mają zostać przetworzone.

Jeżeli w linii pliku wpiszemy tylko nazwę serwera wówczas pobrane zostaną wszystkie bazy obsługiwane przez ten serwer. Aby wyszczególnić określone bazy musimy wpisać nazwę serwera oraz nazwę bazy w jednej linii.

Continue reading

Exchange Server Deployment Assistant dwa w jednym

Exchange Team Blog w dniu 02.10.2013 udostępnił nową wersję narzędzia Exchange Server Deployment Assistant.

Niby nic niezwykłego bo co jakiś czas to narzędzie jest aktualizowane w celu poprawy błedów oraz wprowadzenia nowych scenariuszy.

Tym razem jednak jest też znacząca zmiana.

W nowej wersji Exchange Server Deployment Assistant najważniejszą zmianą jest obsługiwanie planowania wdrożenia Microsoft Exchange on-premises oraz rozwiązania hybrydowego dla Microsoft Exchange 2013 jak również dla Microsoft Exchange 2010 w jednym narzędziu.

Dzięki temu nie musimy już więcej korzystać z różnej wersji tego narzędzia w zależności od wersji Exchange.

Dodatkowo została wyeliminowana konieczność instalacji Silverlight.
Jest też standardowo lista pytań pomagających w opracowaniu planu wdrożenia Exchange na które należy odpowiedzieć.

 

ExchangeDeploymentAssistant

Continue reading

Exchange 2013 Jump Start webinarium

W dniu 8.10.2013 o godzinie 18:00 odbędzie się webinarium poświęcone zagadnieniom Microsoft Exchange Server 2013.

Exchange 2013 Jump Start webinarium

Jest to webinarium z cyklu Jump Start które

prowadzone będzie przez:

 • Mike Pfeiffer – „Certified Master & Premier Field Engineer” w firmie Microsoft
 • Jason Helmick – „Senior Technologist” w firmie „Concentrated Technology”

Podczas sesji zaprezentowane zostaną zagadnienia omawiające planowanie, wdrażanie oraz zarządzanie Microsoft Exchange Server 2013 on-premises, infrastruktura, oraz high availability.

Omówione zostaną tematy:

– Deployment of the new Exchange roles
– Planning and managing the mailbox role
– Managing users and mailbox environments
– Managing address lists and policies
– Managing client access
– Managing mobile devices for email
– Troubleshooting message delivery
– Messaging compliance with transport rules
– Disaster mitigation and high availability

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu mogą się zarejestrować pod poniższym linkiem jednak do rejestracji wymagane jest posiadanie konta MVA które to można utworzyć podczas rejestracji:

Core Solutions of Exchange Server 2013 Jump Start – Microsoft Virtual Academy Live Event

Webinarium ma potrwać 8h.