Microsoft Exchange 2013 problemy podczas instalacji

Podczas instalacji systemu Microsoft Exchange 2013 Preview możecie natrafić na parę problemów.
Ci z Was którzy dopiero będą instalować nowego Exchange mogą zawczasu rozwiązać te problemy przed instalacją.

Podczas instalacji pierwszego serwera Exchange 2013 Preview w lesie Active Directory może pojawić się błąd:

 

dla systemu Windows 2012:
Continue reading