Exchange 2010 puste grupy dystrybucyjne

Często tworzymy grupy dystrybucyjne do jakiś calów, a później o nich zapominamy.
Zdarza się również, że grupy te nie są już używane i już nikt do nich nie należy.
Dlatego od czasu do czasu warto sprawdzić czy posisiadamy puste grupy dystrybucyjne i je usunać.

Grupy takie możemy wyszukać na dwa sposoby.

Pierwszy, za pomocą konsoli EMS wpisująć poniższe polecenia:

$DGs = Get-DistributionGroup -resultsize unlimited
$DGs | where-object {!(Get-DistributionGroupMember $_)}

Wówczas otrzymamy listę pustych grup dystrybucyjnych.

Drugi sposób to skorzystanie ze zwykłej konsoli PowerShell z wykorzystaniem Quest ActiveDirectory:

Get-QADGroup -SizeLimit 0 -Empty $true -GroupType Distribution

Dzięki powyższemu poleceniu możemy również znaleźć puste grupy Security.

 

 

Print Friendly

Exchange 2013 Cumulative Update 6 KB2961810

Kolejną aktualizacją udostępnioną przez Exchange Team jest tym razem CU6 dla Microsoft Exchange 2013.

Aktualizację można pobrać tutaj:

Cumulative Update 6 for Exchange Server 2013

Natomiast informacje o zmianach jakie wprowadza zainstalowanie CU5 znajdziecie tutaj: KB2961810

Po zainstalowaniu aktualizacji, wasz system zmieni numer wersji na 15.0.995.29

Główną zmianą wprowadzaną przez CU 6 dla Exchange 2013 jest zwiększenie ilości obsługiwanych folderów publicznych. Limit został zwiększony do 100 ooo folderów. Jest to 10 krotne zwiększenie dotychczasowego limitu.

Zmiany jakie wprowadza CU6 dla Microsoft Exchange 2013:

 • 2991934 Duplicate mailbox folders after migration to Exchange Server 2013
 • 2988229 Hybrid Configuration wizard error „Subtask CheckPrereqs execution failed” for Exchange Server 2013
 • 2986779 EMS takes a long time to execute the first command in an Exchange Server 2013 Cumulative Update 5 environment
 • 2983512 RPC Client Access service crashes on an on-premises Mailbox server in an Exchange Server 2013 hybrid environment
 • 2983426 AutodiscoverSelfTestProbe fails when external URL is not set for EWS virtual directory in Exchange Server 2013
 • 2983423 AutodiscoverSelfTestProbe fails when external URL is not set for ECP virtual directory in Exchange Server 2013
 • 2983422 The ServerWideOffline component is set to Inactive after Exchange Server 2013 prerequisite check fails
 • 2983207 „532 5.3.2″ NDR when you send an email message to a hidden mailbox in an Exchange Server 2013 environment
 • 2983066 Removed Default or Anonymous permission for Outlook folders cannot be restored in an Exchange Server 2013 environment
 • 2982769 „Topology service cannot find the OWA service” when you perform an eDiscovery search in Exchange Server 2013
 • 2982763 Mail-enabled public folder accepts email messages from unauthorized users in an Exchange Server 2013 environment
 • 2982762 OAB generation arbitration mailbox can be removed or disabled in an Exchange Server 2013 environment
 • 2982760 The Enter key submits duplicate sign-in forms to Outlook Web App in an Exchange Server 2013 environment
 • 2982759 You cannot access the archive mailbox of a delegated user after enabling MAPI over HTTP
 • 2982017 Incorrect voice mail message duration in an Exchange Server 2013 environment
 • 2981835 You cannot add attachments, delete or move many email messages in bulk in Outlook Web App
 • 2981466 MAPI/CDO client cannot connect to Exchange Server 2013
 • 2977279 You cannot disable journaling for protected voice mail in an Exchange Server 2013 environment
 • 2975599 Exchange Server 2010 public folder replication fails in an Exchange Server 2013 environment
 • 2975003 Calendar item body disappears in Outlook online mode in an Exchange Server 2013 environment
 • 2974339 OAB generation fails if FIPS is used in an Exchange Server 2013 environment
 • 2971270 Blank page after you sign in to Exchange Server 2013 EAC (formerly ECP)
 • 2970040 Folder Assistant rule does not work correctly in an Exchange Server 2013 environment
 • 2965689 EAS device cannot sync free/busy status if an item is created by EWS in an Exchange Server 2013 environment
 • 2963590 Message routing latency if IPv6 is enabled in Exchange Server 2013
 • 2961715 „Something went wrong” error in Outlook Web App may show an incorrect date
 • 2958434 Users cannot access mailboxes in OWA or EAS when mailbox database is removed
Print Friendly

Exchange Server 2010 SP3 Rollup 7 KB2961522

Exchange Team udostępnił najnowszą poprawkę dla Microsoft Exchange Server 2010 SP3.

Aktualizację pobrać możecie tutaj:

Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 Service Pack 3

Listę zmian oraz poprawek jakie wprowadza nowa wersja znajdziecie tutaj  KB2961522

Po zainstalowaniu aktualizacji wasz system będzie miał numer 14.3.210.2

Aktualizacja rozwiązuje poniższe problemy:

 • 2983261 “HTTP 400 – Bad Request” error when you open a shared mailbox in Outlook Web App in an Exchange Server 2010 environment
 • 2982873 Outlook Web App logon times out in an Exchange Server 2010 environment
 • 2980300 Event 4999 is logged when the World Wide Web publishing service crashes after you install Exchange Server 2010 SP3
 • 2979253 Email messages that contain invalid control characters cannot be retrieved by an EWS-based application
 • 2978645 S/MIME option disappears when you use Outlook Web App in Internet Explorer 11 in an Exchange Server 2010 environment
 • 2977410 Email attachments are not visible in Outlook or other MAPI clients in an Exchange Server 2010 environment
 • 2976887 eDiscovery search fails if an on-premises Exchange Server 2010 mailbox has an Exchange Online archive mailbox
 • 2976322 Assistant stops processing new requests when Events in Queue value exceeds 500 in Exchange Server 2010
 • 2975988 S/MIME certificates with EKU Any Purpose (2.5.29.37.0) are not included in OAB in Exchange Server 2010
 • 2966923 Domain controller is overloaded after you change Active Directory configurations in Exchange Server 2010

 

Print Friendly

Exchange 2007 SP3 Rollup 14 KB2936861

W dniu 26.08.2014 Microsoft udostępnił Rollup 14 dla Microsoft Exchange 2007 SP3.

Aktualizację pobrać możecie tutaj:

Update Rollup 14 for Exchange Server 2007 Service Pack 3

Listę zmian oraz poprawek jakie wprowadza nowa wersja znajdziecie tutaj KB2936861

Po zainstalowaniu aktualizacji wasz system będzie miał numer 8.3.379.2

Print Friendly

Exchange 2013, Lync 2013, Windows 8.1, PowerShell ebooks

Tym razem zamieszczamy darmowe ebooki dotyczące:

 • Windows 8.1,
 • Exchange 2013 DAG,
 • Lync 2013
 • PowerShell

 

image
Introducing Windows 8.1 for IT Professionals
PDF
EPUB
MOBI
image
Introducing Windows 8: An Overview for IT Professionals
PDF
EPUB
MOBI
image
Windows 8.1 Deployment Planning – A Guide for Education
PDF
image
Windows 8.1 Deployment to PCs – A Guide for Education
PDF
 image
Work Smart: Windows 8 Shortcut Keys
DOCX
image
Windows PowerShell 4.0 Examples
PDF
image
Windows PowerShell Integrated Scripting Environment 4.0
PDF
image
Windows PowerShell 4.0 Language Quick Reference
PDF
image
Windows PowerShell Desired State Configuration Overview
PDF
imageSecrets of PowerShell Remoting
DOCX
Save As PDF Avail
imageMaking Historical and Trend Reports in PowerShell
DOCX
Save As PDF Avail
imageCreating HTML Reports in PowerShell
DOCX
Save As PDF Avail
imageThe Big Book of PowerShell Error Handling
DOCX
Save As PDF Avail
image
The Big Book of PowerShell Gotchas
DOCX
Save As PDF Avail
imageThe Community Book of PowerShell Practices
DOCX
Save As PDF Avail
image
The DSC Book
DOCX
Save As PDF Avail
imageWindows PowerShell Networking Guide
DOCX
Save As PDF Avail
image
Windows PowerShell Web Access Quick Reference
PDF
     
image
Lync Server 2013 Stress Testing Guide
DOCX
imageMicrosoft Lync Room System
Deployment Guide
DOCX
image
Lync Right Start Kit
PPTX
image
Lync 2013 Keyboard Shortcuts
PDF
image
Microsoft Lync Server 2013 Step By Step for Anyone
PDF
image
Microsoft Lync Server 2013: Basic Administration – Release 2.1
PDF
image
Install Microsoft Exchange server 2013 step by step with DAG
PDF
 

 

Print Friendly

CU4 dla Exchange 2013 gdzie jest ?

Ostatnio informowaliśmy o wypuszczeniu przez Microsoft aktualizacji CU5 dla Microsoft Exchange 2013.

Zapewne niektórzy z Was patrząc na tą informację zastanawiają się gdzie jest CU4 o którym to nie wspomnieliśmy ani razu. Naprawiamy ten błąd i wyjaśniamy:

CU4 dla Microsoft Exchange 2013 to Service Pack1 dla Microsoft Exchange 2013.

Microsoft po wydaniu Exchange 2013 przyjął strategię publikowania CU oraz od czasu do czasu Service Pack.

Przyjęto też że każdy Service Pack dla Exchange 2013 jest jednoczesnie kolejnym numerem CU dla Microsoft Exchange 2013 czyli mamy Exchange Server 2013 CU4/Service Pack 1.

Informacje o wszystkich aktulizacjach w postaci RU, CU lub Service Pack dla wersji Microsoft Exchange Server możecie znaleźć na naszej stronie w:

Exchange Aktualizacje

W chwili obecnej dla Exchange Server 2013 mamy dostępne:

 • Exchange Server 2013 RTM
 • Exchange Server 2013 CU1
 • Exchange Server 2013 CU2
 • Exchange Server 2013 CU3
 • Exchange Server 2013 CU4/Service Pack 1
 • Exchange Server 2013 CU5

 

Print Friendly

Cumulative Update 5 for Exchange Server 2013 – KB2936880

Kolejną aktualizacją udostępnioną dzisiaj jest CU5 dla Microsoft Exchange 2013.

Aktualizację można pobrać tutaj:

Cumulative Update 5 for Exchange Server 2013

Natomiast informacje o zmianach jakie wprowadza zainstalowanie CU5 znajdziecie tutaj: KB2936880

Po zainstalowaniu aktualizacji, wasz system zmieni numer wersji na 15.0.913.22

Zmiany jakie wprowadza CU5 dla Microsoft Exchange 2013:

 • 2963590 Message routing latency if IPv6 is enabled in Exchange Server 2013
 • 2963566 Outlook Web App accessibility improvement for UI appearance in Exchange Server 2013
 • 2962439 You cannot sync contacts or tasks in Microsoft CRM client for Outlook in an Exchange Server 2013 environment
 • 2962435 CRM synchronization fails if the time zone name of a meeting is not set in an Exchange Server 2013 environment
 • 2962434 Slow performance in Outlook Web App when Lync is integrated with Exchange Server 2013
 • 2958430 „Some or all Identity references could not be translated” error when you manage DAG in Exchange Server 2013 SP1 in a disjoint namespace domain
 • 2957592 IME is disabled in Outlook Web App when you press Tab to move the focus in an email message in Exchange Server 2013
 • 2942609 Exchange ActiveSync proxy does not work from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2007
 • 2941221 EWS integration for Lync works incorrectly in an Exchange Server 2013 and 2007 coexistence environment
 • 2926742 Plain-text message body is cleared when writing in Outlook Web App by using Internet Explorer 8 in Exchange Server 2013
 • 2926308 Sender’s email address is broken after importing a PST file into an Exchange Server 2013 mailbox
 • 2925559 Users always get the FBA page when they access OWA or ECP in Exchange Server 2013
 • 2924519 „SyncHealth\Hub” folder is created unexpectedly after installing Cumulative Update 2 for Exchange Server 2013
 • 2916113 Cannot open .tif files from email messages by using Windows-based applications in an Exchange Server 2013 environment
 • 2592398 Email messages in the Sent Items folder have the same PR_INTERNET_MESSAGE_ID property in an Exchange Server 2010 environment

 

Print Friendly

Exchange 2010 Service Pack 3 Update Rollup 6 – KB2936871

W dniu dzisiejszym udostępniony został Rollup 6 dla Microsoft Exchange 2010 SP3.

Aktualizację pobrać możecie tutaj:

Update Rollup 6 for Exchange Server 2010 Service Pack 3

Listę zmian oraz poprawek jakie wprowadza nowa wersja znajdziecie tutaj KB2936871

Po zainstalowaniu aktualizacji wasz system będzie miał numer 14.3.195.1

Zmiany wprowadzane przez aktualizacje:

 • 2960652 Organizer name and meeting status field can be changed by EAS clients in an Exchange Server 2010 environment
 • 2957762 „A folder with same name already exists” error when you rename an Outlook folder in an Exchange Server 2010 environment
 • 2952799 Event ID 2084 occurs and Exchange server loses connection to the domain controllers in an Exchange Server 2010 environment
 • 2934091 Event ID 1000 and 7031 when users cannot connect to mailboxes in an Exchange Server 2010 environment
 • 2932402 Cannot move a mailbox after you install Exchange Server 2010 SP3 RU3 (KB2891587)
 • 2931842 EWS cannot identify the attachment in an Exchange Server 2010 environment
 • 2928703 Retention policy is applied unexpectedly to a folder when Outlook rule moves a copy in Exchange Server 2010
 • 2927265 Get-Message cmdlet does not respect the defined write scope in Exchange Server 2010
 • 2925273 Folder views are not updated when you arrange by categories in Outlook after you apply Exchange Server 2010 Service Pack 3 Update Rollup 3 or Update Rollup 4
 • 2924592 Exchange RPC Client Access service freezes when you open an attached file in Outlook Online mode in Exchange Server 2010
 • 2923865 Cannot connect to Exchange Server 2010 when the RPC Client Access service crashes
Print Friendly

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v6.3

Pojawiła się nowa aktualizacja kalkulatora wymagań dla Microsoft Exchange Server 2013.

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v6.3

Zmiany jakie zostały dodane to obsługa SP1, wprowadzenie obsługi MAPI/HTTP i jej wpływu na serwery z rolą CAS, oraz dodatkowo zalecenia do ustawienia rozmiaru pagesize.

Opis zmian wprowadzanych w kolenych wersjach kalkulatora znajdziecie w Release Notes

Poniżej zmiany jakie zostały wprowadzone:

 • Fixed Backup Requirements calculations to include greater than 50 databases.
 • Added additional processor core support.
 • Fixed the number of database volumes calculation when disk count is specified.
 • Fixed the database size calculation for A/P scenarios to match A/A scenario calculations.
 • Fixed the calculator to take into account halving database number per volume in non-site resilient scenarios.
 • Fixed conditional formatting errors on transport configuration settings.
 • Fixed transport sizing to take into account mailbox growth.
 • Updated CAS megacycle calculations to align with SP1 guidance.
 • Revised Dispart.ps1 script to create database mount points consistent with JetStress performance counters.
 • Added Calculator version number to record one field three of CSV export files

 

Print Friendly